cy
Live Satellite Encore Screenings at The Welfare Ystradgynlais, Swansea
Darllediadau Byw
Trwy ddefnyddio technoleg lloeren ddigidol, gallwn ddangos perfformiadau gorau’r DU ym maes theatr, dawns a cherddoriaeth ar y sgrin sinema, yn fyw o lwyfannau ar draws Prydain a thu hwnt!
National Theatre Live Screenings at The Welfare Ystradgynlais, Swansea
‘National Theatre Live’
Prosiect arloesol y Theatr Genedlaethol i ddarlledu perfformiadau theatr o’r radd flaenaf yn eich sinema leol chi!
Rpyal Opera House Live Satellite Screenings at The Welfare Ystradgynlais, Swansea
‘Royal Opera House’
Darllediadau Byw o’r Tŷ Opera Brenhinol a’r Bale Brenhinol, gan gynnwys y perfformiadau gorau a gynigir gan y sefydliadau hyn!
Live Broadcasts Live Satellite Screenings at The Welfare Ystradgynlais, Swansea
Encôr
Recordiad o ddigwyddiad sgrinio byw yw ‘Encôr’ sy’n digwydd os na allwn ddangos y cynhyrchiad yr un pryd ag y mae’n digwydd yn Llundain er enghraifft, felly gallwn ei ddangos yn agos at ddyddiad gwirioneddol y perfformiad, yn hytrach na’i golli’n gyfan gwbl.

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL…