cy
Darllediadau Byw
Trwy ddefnyddio technoleg lloeren ddigidol, gallwn ddangos perfformiadau gorau’r DU ym maes theatr, dawns a cherddoriaeth ar y sgrin sinema, yn fyw o lwyfannau ar draws Prydain a thu hwnt!
‘National Theatre Live’
Prosiect arloesol y Theatr Genedlaethol i ddarlledu perfformiadau theatr o’r radd flaenaf yn eich sinema leol chi!
‘Royal Opera House’
Darllediadau Byw o’r Tŷ Opera Brenhinol a’r Bale Brenhinol, gan gynnwys y perfformiadau gorau a gynigir gan y sefydliadau hyn!
Encôr
Recordiad o ddigwyddiad sgrinio byw yw ‘Encôr’ sy’n digwydd os na allwn ddangos y cynhyrchiad yr un pryd ag y mae’n digwydd yn Llundain er enghraifft, felly gallwn ei ddangos yn agos at ddyddiad gwirioneddol y perfformiad, yn hytrach na’i golli’n gyfan gwbl.

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL…