cy

Gweithio Gyda Ni

Diolch am eich diddordeb mewn ymuno â’n tîm. Rhestrir y rolau swyddi sydd ar gael isod.

Ar gyfer gwaith bar achlysurol neu swyddfa docynnau, anfonwch eich CV i boxoffice@thewelfare.co.uk.

SWYDDI GWAG PRESENNOL

Swyddog Theatr a Chelfyddydau Cymunedol:

Amser Llawn (37 Awr yr Wythnos | £20.12 yr awr | Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 1pm ar 24 Mehefin 2024) – Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.