cy

Gweithio Gyda Ysgolion

Mae Neuadd Les Ystradgynlais yn hynod falch i weithio gydag ysgolion ar draws De Cymru i roi mynediad i ddisgyblion at brofiadau theatr a chelfyddydau uchel eu safon, sy’n ategu eu haddysg a datblygiad.

Mae mynd i’r theatr yn ysgogi’r dychymyg a gallu creadigol, yn helpu datblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol ac yn aml iawn, yn cynnig cysylltiad â’r cwricwlwm, felly mae’n fwy na threulio awr neu ddwy yn gwneud rhywbeth braf.

Cliciwch yma i weld beth sydd ar y gweill.