cy

Parêd Baner Flynyddol Dydd Gŵyl Dewi

Mae ein Parêd Baner Dydd Gŵyl Dewi Flynyddol yn dychwelyd am y tro cyntaf ers 2020!

Cynhelir yr orymdaith ar fore dydd Mercher 1af Mawrth, lle bydd plant ysgol lleol yn cerdded drwy’r dref o Eglwys Sant Cynog i’r Lles, gan chwifio eu baneri a’u gwaith celf eu hunain!