cy
welfare-exterior-1
Croeso!
Canolfan celfyddydau a chymunedol llewyrchus yn Ystradgynlais, yng Nghwm Tawe. Rydym yn cynnig rhaglen amrywiol, uchel ei hansawdd, o ddigwyddiadau theatr a cherddoriaeth, darllediadau byw, comedi, ffilm ac arddangosfeydd.
Amdanom Ni

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL…

Education and Outreach at The Welfare Ystradgynlais, Swansea - Twenty 16
Addysg ac Estyn Allan
Mae’r Neuadd Les erioed wedi gweithio gyda’r gymuned leol a thu hwnt i hynny drwy ddulliau celf amrywiol. Cymerwch gip ar rai o’r prosiectau a gynhaliwyd gyda phartneriaid amrywiol…
Hurio Lleoliad

Rydym yn cynnig lleoliad hyblyg i’w hurio sy’n cynnig lle ar gyfer amrediad eang o ofynion, megis digwyddiadau hyfforddi a chynadleddau, yn ogystal â digwyddiadau preifat!