cy
Webp.net-resizeimage (33)
CROESO!
Canolfan celfyddydau a chymunedol llewyrchus yn Ystradgynlais, yng Nghwm Tawe. Rydym yn cynnig rhaglen amrywiol, uchel ei hansawdd, o ddigwyddiadau theatr a cherddoriaeth, darllediadau byw, comedi, ffilm ac arddangosfeydd.
Amdanom Ni
Y Neuadd Les Ystr
RYDYM YN LLOGI
Mae Ymddiriedolwyr Neuadd Les Ystradgynlais yn chwilio am unigolyn profiadol ac ymroddedig i gyflawni ein Rhaglen Gelfyddydau a’i helpu i ffynnu.
Mwy o Wybodaeth
Y Neuadd Les Ystradgynlais The Welfare
RHODDI
Fel elusen gofrestredig boblogaidd, rydym yn dibynnu ar yr arian a gawn o docynnau, aelodaeth, rhoddion a llogi ystafelloedd. Os hoffech ein helpu i barhau â'r gwaith rydym yn ei wneud ar gyfer ein cymuned, cyfrannwch isod.
Fel i Rhoddi...

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL…

Ysgolion a Brosiectau Celfyddydol

Mae’r Neuadd Les erioed wedi gweithio gyda’r gymuned leol a thu hwnt i hynny drwy ddulliau celf amrywiol. Cymerwch gip ar rai o’r prosiectau a gynhaliwyd gyda phartneriaid amrywiol…

Darllen mwy
Education and Outreach at The Welfare Ystradgynlais, Swansea - Twenty 16
Hurio Lleoliad

Rydym yn cynnig lleoliad hyblyg i’w hurio sy’n cynnig lle ar gyfer amrediad eang o ofynion, megis digwyddiadau hyfforddi a chynadleddau, yn ogystal â digwyddiadau preifat!