cy

Cefnogwch Ni

Mae’r Neuadd Les yn elusen gofrestredig sy’n dibynnu ar gefnogaeth i’n galluogi i barhau i gyflwyno’r adloniant gorau i Gwm Tawe a’r ardaloedd cyfagos gan sicrhau fod ein rhaglen o ddigwyddiadau o fewn cyrraedd i bawb. Mae nifer o ffyrdd y gallwch gefnogi eich lleoliad celfyddydol lleol …

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Y Pethau Bach:

Lledaenwch y gair a dweud wrth eich ffrindiau amdanom ni a’n digwyddiadau

Dangoswch eich bod yn ein hoffi ar gyfryngau cymdeithasol a rhannu ein digwyddiadau gydag eraill

Cyflwynwch adolygiad amdanom ni neu wneud sylwadau amdanom ar Facebook, postio neges ar Trydar neu adael adborth yn y Swyddfa Docynnau.

Prynwch o’n bar / siop losin cyn digwyddiadau

Mwynhau profiadau newydd? Awydd croesawu pobl i’n digwyddiadau ni? 

Mae gwirfoddolwyr yn helpu gyda digwyddiadau a gweithgareddau o bob math, ac yn gwneud cyfraniad hollbwysig i’n gwaith o ran gwasanaethu holl gymunedau ein hardal.

Yn ei dro, rydym yn cynnig cyfleoedd – i weld perfformiadau theatr a ffilmiau, i dderbyn hyfforddiant, ac yn bwysicach na dim, i ddod yn rhan o gymuned y Neuadd Les ei hun.

Rydym yn derbyn ceisiadau ar unrhyw amser. Oedran: 18+ yn unig.

I gyflwyno cais, dylid cysylltu trwy ddefnyddio’r Ffurflen Cyswllt.

 

Dod yn Ffrind i’r Neuadd

Am £10.00 y flwyddyn yn unig, gallwch ddod yn Ffrind i’r Neuadd.

Ynghyd â chyfrannu i gadw eich Canolfan Gelfyddydol a Chymunedol yn ganolog i’r gymuned, bydd dod yn Ffrind yn cynnwys gostyngiad ar docynnau.

Nawdd / Cefnogaeth Gan Fusnesau

Rhoddion:

Mae rhoddion yn helpu i sicrhau ein dyfodol. Pa waeth mor fawr neu fach yw’r rhoddion, fe dderbynnir pob rhodd gyda gwerthfawrogiad mawr.

Am fanylion ar wneud rhodd, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau.

Gyda 40,000 o gwsmeriaid yn mynychu ein lleoliad pob blwyddyn a 100 o gwmnïau yn ymweld,  rydym yn cael effaith enfawr ar nifer y bobl sy’n ymweld ag Ystradgynlais. Rydym bob tro yn annog y syniad o “aros yn lleol”, gan argymell busnesau lleol eraill i’n cynulleidfaoedd a’n sefydliadau partner.

Trwy noddi’r Neuadd Les, gallwn barhau i lwyfannu sioeau a digwyddiadau o ansawdd gwych, gan ddenu mwy o bobl i ymweld â’r ardal. Gallwn greu pecyn noddi i weddu i unrhyw gyllideb, gyda rhai buddiannau gwych ar gynnig gan gynnwys gostyngiadau i chi a’ch staff ar docynnau, gostyngiadau ar gyfraddau llogi ystafelloedd a chael eich cynnwys am ddim yn ein llawlyfr.

Am fwy o fanylion  ar yr uchod, gellir cysylltu â ni.