cy
Ystradgynlais Miners Welfare Hall Cinema Ystradgynlais Cinema
Ar Sgrin y Neuadd Les Ystradgynlais
Diolch i’r dechnoleg ddiweddaraf ym maes y sinema, gallwn ddangos ffilmiau diweddaraf Hollywood, Ffilmiau Annibynnol a Phrydeinig, yma yn Ystradgynlais...

DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL…

Profiad Sinematig

Gwyliwch y ffilm mewn amgylchedd ymlaciol i oedolion, gyda’r bar ar agor o flaen llaw, gan ganitau i chi fwynhau diod o’ch dewis chi. Rhaid i bobl ifanc o dan 15 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol. Nid yw consesiynau ar gael ar yr achlysuron hyn.

Cinema Experience Screenings at The Welfare Ystradgynlais, Swansea

Ffilmiau Hamddenol

Delfrydol i unrhyw un fyddai’n elwa o fân newidiadau i amgylchedd yr awditoriwm. Yn ystod y ffilm, bydd yn oleuach, a chaiff y sain ei ddistewi ychydig, ac ni ddangosir hysbysebion a rhagluniau.  Mae croeso i gwsmeriaid siarad a symud o gwmpas y sinema.

Bydd staff ar gael os oes angen cymorth ychwanegol.  Prisiau tocynnau arferol yn berthnasol.

Relaxed Screenings at The Welfare Ystradgynlais, Swansea

Ffilmiau Dementia-gyfeillgar

Gwneir mân addasiadau i amgylchedd yr awditoriwm, er mwyn cynnig profiad pleserus, hamddenol a mwy hygyrch i bobl sy’n byw gyda dementia.
Yn dilyn y ffilm bydd cyfle i gymdeithasu gan fwynhau lluniaeth. Pris tocynnau: £4.30, sy’n cynnwys diod boeth a darn o gacen.

Ffilmiau 3D

Gwyliwch allan am deitlau ffilm arbennig fydd yn cael eu dangos mewn 3D!