cy

Pecyn Gweithgareddau Bramble a Warren

O helo yna! Croeso i’n rhan gyfrinachol o’r wefan, y mae gan bobl arbennig fel chi fynediad unigryw iddi. Shhhh peidiwch â dweud wrth unrhyw un, nid ydym am gael ein haflonyddu!

Dyma’ch cyfle chi i greu Emporiwm o Ryfeddodau eich hun. Byddwch chi’n ennill gwobrau arbennig, dyfeisio creaduriaid newydd sbon, ac yn mynd allan i grwydro yn union fel Dr Bramble a Dr Warren! Mae’r pecyn yma yn cynnwys popeth sydd ei angen i greu eich Emporiwm arbennig eich hun.

Rydyn ni wastad yn awgrymu bod y teulu cyfan yn gwneud y gweithgareddau sydd yn y pecyn yma gyda’i gilydd, fel bod o leiaf un person mawr ac un person bach yn gweithio gyda’i gilydd ac yn helpu ei gilydd.

Felly, gadewch i ni fynd ati… cliciwch y ddelwedd isod i lawrlwytho’r pecyn, a gadewch i ni ddechrau arni. Mwynhewch!

Flossy & Boo present Bramble and Warren at The Welfare Ystradgynlais, Swansea