cy

Lawrlwytho Rhaglen

Gellir lawrlwytho ein Rhaglen Hydref – Gaeaf 2018 nawr!

Cliciwch ar y ddolen isod i’w agor mewn porwr, neu fel arall, gellir lawrlwytho’r PDF yma!

Os hoffech dderbyn copi mewn print bras neu raglen glywedol, cysylltwch â’r swyddfa docynnau!

 

THEATR BYW AR GYFER YSGOLION

Mae Neuadd Les Ystradgynlais yn falch i weithio gydag ysgolion a grwpiau ar draws De Cymru i alluogi plant i gael mynediad at brofiadau uchel eu safon ym maes theatr a’r celfyddydau, er mwyn ategu eu haddysg a datblygiad.

Mae mynd i’r theatr yn ysgogi’r dychymyg a gallu creadigol, yn helpu datblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol ac yn aml iawn, yn cynnig cysylltiad â’r cwricwlwm, felly mae’n fwy na threulio awr neu ddwy yn gwneud rhywbeth braf.

Mae’r rhaglen theatr anhygoel sydd ar y gweill gennym y tymor hwn yn destun cyffro mawr inni, felly penderfynwyd creu llyfryn i’w wneud yn haws i ysgolion a grwpiau weld ar unwaith beth sydd ar gael!

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o’r Llyfryn Ysgolion