cy

Lawrlwytho Rhaglen

Gellir lawrlwytho ein Rhaglen Gwanwyn nawr!

Cliciwch ar y ddolen isod i’w agor mewn porwr, neu fel arall, gellir lawrlwytho’r PDF yma!

Os hoffech dderbyn copi mewn print bras neu raglen glywedol, cysylltwch â’r swyddfa docynnau!

THEATR BYW AR GYFER YSGOLION

Mae Neuadd Les Ystradgynlais yn falch i weithio gydag ysgolion a grwpiau ar draws De Cymru i alluogi plant i gael mynediad at brofiadau uchel eu safon ym maes theatr a’r celfyddydau, er mwyn ategu eu haddysg a datblygiad.

Mae mynd i’r theatr yn ysgogi’r dychymyg a gallu creadigol, yn helpu datblygu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol ac yn aml iawn, yn cynnig cysylltiad â’r cwricwlwm, felly mae’n fwy na threulio awr neu ddwy yn gwneud rhywbeth braf.

Y Gwanwyn yma mae Theatr Iolo yn falch o gyflwyno eu sioe Gymraeg annwyl gan lawer, ‘Pen-blwydd Poenus’ yn y Neuadd Les. Dyma gyfle perffaith i grwpiau ysgol fwynhau taith ddifyr a llawn hwyl i’r theatr.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu i archebu docynnau.