cy

Gwyl y Fflach / Festival of Flair

 

Diwrnod o ddathlu sgiliau a doniau pobl sy’n byw ag anableddau dysgu. Cyfle i fwynhau perfformiadau oddi wrth gwmnïau cynhwysol – -Dragons Heart and Soul, Agility, Nexus ac eraill.

Edrychwch ar arddangosfa o waith gan y Crafty People Café. Ymunwch mewn gweithdai Cerddoriaeth, Drama, Celf a Chrefft
Gwyliwch arddangosfeydd dan arweiniad ein tîm o arlunwyr cyfeillgar. A llawer iawn mwy…

Yn addas ar gyfer pob oedran a gallu.

Dyddiad Gŵyl 2019 i’w gadarnhau

“Cawsom amser hyfryd ddoe yn y Neuadd Les, Ystradgynlais. Roedd croeso mawr i ni a chymaint o bobl gyfeillgar yna – am awyrgylch anhygoel! Mwynhaodd pawb y gweithdai drymio a chelfyddyd. Da iawn i Ysbryd y Ddraig … roedd eich dawns greadigol mor hardd. Bydd pobl Malta yn dwli arnoch chi 😘”

Amanda Snook Bethany Freeman, Hijinx Parent 

“Diolch yn fawr am ein gwahodd i’ch gŵyl. Mae’n ddigwyddiad pwysig – ac mae’n bwysig ei fod yn parhau. Gwelsom berfformiadau oedd yn codi’r galon ac roedd yr awyrgylch yn ddiddan a serchus. Dw i’n siŵr bydd yr ŵyl yn tyfu dros y blynyddoedd.”
Carol Brown, Arlunydd