cy
WRU Six Nations Games screened Live at The Welfare Ystradgynlais, Swansea

Gemau Chwe Gwlad URC

 

Gemau Chwe Gwlad URC (WRU) wedi’u sgrinio’n FYW ar y sgrin fawr yn y Neuadd. Bydd y bar yn agor 45 munud cyn y gic gyntaf.

Mynediad am Ddim – Nid oes angen archebu ymlaen llaw.

WRU Six Nations games screened LIVE on the big screen at The Welfare. Bar opens 45 mins prior to kick off.

Free Entry – No advanced booking required

Chwefror:

Dydd Sadwrn 2il, 8yn
Ffrainc ~ Cymru

Dydd Sadwrn 9fed, 4.45yp
Yr Eidal ~ Cymru

Dydd Sadwrn 23ain, 4.45yp
Cymru ~ Lloegr

Mawrth:

Dydd Sadwrn fed, 2.15yp
Yr Alban ~ Cymru

Dydd Sadwrn 16eg, 2.45yp
Cymru ~ Iwerddon