cy

Caffi Pobl Grefftus

 

Dewch i fwynhau paned a chacennau a rholiau cartref yng nghwmni grŵp cyfeillgar o bobl.

Ae’r Neuadd a nifer o bartneriaethau lleol o’r sector iechyd a lles wedi darparu Artistiaid Cymunedol i gefnogi aelodau o’r gymuned yn y Caffi.
Mae cyfaniad pob un yn cael ei werthfawrogi, does dim rhaid bod â phrofi ad. Croesewir Rhoddion.

“Dwi wrth fy modd yn dod i’r grŵp ar ddydd Mawrth, mae’n gyfle i siarad gyda phobl wahanol; nid yw’r gŵr yn hoff iawn o sgwrsio! Ac mae jyst rownd y gornel yn fy nghymuned, ac yn rhwydd i’r gŵr fynd â mi yno.”

Dydd Mawrth 11yb – 1yp

£4 y sesiwn