cy

Welsh Wrestling

Sêr Mwyaf Wreslo Cymru

7yn, Drysau’n agor am 6.30yn

£11 Oedolion, £9 Plant

Dewch i ymuno â ni am noswaith o sêr, cyfaredd ac anhrefn clatsio cyrff fel y bydd y sioe wrestlo deithiol Cymraeg yn goresgyn y dref am un noswaith yn unig! Dewch i weld prif sêr bywiog y byd wrestlo mewn noson anhygoel o glatsio cyrff yn y sioe ddifyr, wallgof hon o  ddifyrrwch i’r teulu.

Peidiwch â cholli cyfle i gael tocyn i’r sioe hynod boblogaidd hon a BOD YN BAROD I WNEUD STŴR MAWR!!!

Dydd Gwener 14 Hyd 2022
19:00