cy

Nexus

For All Celfyddydau Perfformio a Chreadigol i Bawb

Drama, Dawns a Chelfyddydau Gweledol ar gyfer grŵp integredig o Oedolion ac Oedolion ag

Anableddau Dysgu. Gyda Michelle McTernan, Callum Coombs, Viv Rhule ac Artistiaid eraill.

Dydd Mawrth 1.30 – 3pm | £3 y sesiwn, Gofalwyr yn rhad ac am ddim