cy

Nexus

Celfyddydau Perfformio a Chreadigol i Bawb

Drama, dawns a chelfyddydau gweledol ar gyfer grŵp integredig o oedolion ac oedolion ag anableddau dysgu.

Pob Dydd Mawrth 1.30 – 3pm | £5 y sesiwn, Gofalwyr yn rhad ac am ddim

Dydd Mawrth 6 Rhag 2022
13:30
Dydd Mawrth 13 Rhag 2022
13:30
Dydd Mawrth 20 Rhag 2022
13:30