cy

Dydd Gwyl Dewi

Hwyl i’r Teulu ar Ddydd Gwyl Dewi

Dydd Gwener, Mawrth 1af | 10yb – 12yp

Mynediad am ddim, ond mae croeso i chi rhoi rhywbeth tuag at gostau

Gwnawn ni ddathlu dydd ein Nawddsant gyda gweithgareddau i bob oedran. Bydd y caffi ar agor fel arfer, ac fe gewch chi fwynhau…

Cwiltio Cymreig
Stori Dewi Sant
Peintio cerrig
Lliwio baneri
Cerddoriaeth draddodiadol byw
Canu a dawnsio gyda’r rhai bach
Cyfle i roi cynnig ar iwcwlele

Gorymdaith Faneri Dydd Gwyl Dewi

Dydd Llun, Mawrth 4fed | Gadael Eglwys Sant Cynog am 10yb 

Bydd plant ysgolion lleol yn cerdded o Eglwys Sant Cynog i’r Neuadd Les a chwifio eu gwaith celf a’u baneri a grewyd. Dyma fydd ein 10fed gorymdaith faneri trwy Ystradgynlais.

Fe’i cefnogir gan Gyngor Tref Ystradgynlais, Cyngor Celfyddyday Cymru a Chyngor Sir Powys.