cy

West

Ysgrifennwyd gan Owen Thomas, awdur o’r radd flaenaf ‘Grav’ a ‘The Wood’.
Yn serennu Gareth John Bale (Grav, Nye a Jennie) a Gwenllian Higginson (Miss Julie , Exodus, Merched Caerdydd).

Mae West, sydd wedi’i ysgrifennu mewn arddull delynegol, farddonol, yn archwilio bywydau dau Gymro sy’n syrthio mewn cariad ac yn penderfynu gadael Cymru i adeiladu bywyd newydd yn y Byd Newydd. Mae’n sôn am y caledi a’r anturiaethau maent yn eu hwynebu, gan ganolbwyntio’n bennaf ar thema mewnfudo.