cy

Vula Viel

Vula Veil

Mae Vula Viel yn golygu 'Mae da yn dda' yn Dagaare, iaith y llwyth yng Ngorllewin Ghana Uchaf lle bu'r aelod a sefydlodd y grŵp Bex Burch, yn byw, yn ffermio ac yn astudio am dair blynedd. Nawr dyma enw ei thriawd sy'n cynnwys y gorau o dalent cerddorol ifanc Llundain: Ruth Goller (bas) a Jim Hart (drymiau).

Mae eu cerddoriaeth rythmig ddwys yn gymysgedd deniadol o ddylanwadau Affricanaidd, electronica a minimalistaidd. Wedi'i seilio o gwmpas y Gyil (y xyloffon Dagaare wedi'i wneud o bren lliga sanctaidd) mae Vula Viel yn creu rhywbeth newydd a hanfodol.

Bydd y gerddoriaeth hon yn denu, rhyfeddu a chyffroi eich enaid. Dyw Vula Viel ddim yn swnio fel unrhyw beth yr ydych chi erioed wedi’i glywed o'r blaen. Yn wir yn nwylo Vula Viel, mae Da yn Dda iawn yn wir!

Tocynnau: £11 / £9 Gostyngiadau