cy

Troupe Djeliguinet

Fatoumata Kouyaté (sy’n cael ei adnabod yn rhyngwladol fel yr artist Djeliguinet) sy’n arwain y grŵp Troupe Djeliguinet. Mae Djeliguinet yn gantores a chyfansoddwr enwog o Gini, ac mae wedi syfrdanu gwyliau ledled Affrica a ledled y byd. Mae 'Djeliguinet' yn golygu griot-wraig yn ieithoedd Susu a Malinké yng Ngorllewin Affrica. Mae Fatoumata Djeliguinet yn fenyw sy'n gorlifo ag egni a sgil mewn offerynnau traddodiadol fel y balafon, djembe, kora, krin, a bolon.


Yn ifanc iawn dysgodd ei chrefft ar ochr ei thad (Ousmane Kouyaté, meistr balafon), a thyfodd i fyny wedi ymgolli mewn traddodiad cerddorol hynafol gan ffurfio ei hamlochredd cerddorol heb ei ail a'i dyfeisgarwch artistig ei hun. Yn ei thro, mae hi wedi trosglwyddo’r etifeddiaeth werthfawr hon i’w wyth o blant (pum merch a thri mab), ac mae hi’n rhannu’r llwyfan â nhw a’i hangerdd am offerynnau traddodiadol. Mae penderfyniad a thalent Djeliguinet wedi ei gweld hi’n esgyn i fod yn artist uchel ei pharch yn y sîn gerddoriaeth yng Ngorllewin Affrica sy’n cael ei dominyddu gan ddynion, gan dorri rhwystrau a chwalu ystrydebau, gan baratoi’r ffordd ar gyfer ei grŵp anhygoel deuluol Djeliguinet et ses Enfants (Djeliguinet a’i phlant) sy’n cynnwys ei chwaer a phedair o'i merched.