cy

Theatr Sherman: Yr Hugan Fach Goch

Mae’r perfformiad hyn yn iaith Gymraeg. Bydd Yr Hugan Fach Goch yn cael eu berfformio yn Saesneg ar perfformiadau gwahanol.

Stori hudolus sy’n gyflwyniad perffaith i’r theatr i blant bach 3 – 6 oed.

Mae hi’n Nadolig. Amser i fwynhau, dathlu a rhannu anrhegion. Mae Red wrth ei bodd yn derbyn anrhegion, a phan mae clogyn coch arbennig yn ymddangos yn ei hosan Nadolig, mae yna gyffro drwy’r tŷ!

Wrth fynd am dro i weld ei mam-gu, mae hi’n mynd ar goll yn y goedwig ac yn cyfarfod blaidd llwglyd. Er bod y blaidd yn chwarae triciau arni ac yn ei thwyllo, mae’r ddau’n dod i nabod ei gilydd ac yn darganfod bod llawer mwy i’r Nadolig nag anrhegion a theganau newydd.

Ymunwch â Red am antur hudolus a gwledd o ganeuon hyfryd dros yr ŵyl. Rydyn ni’n addo y byddwch chi wrth eich boddau.

Bob Nadolig mae Theatr y Sherman yn cyflwyno drama i blant sy’n cynnig fersiwn newydd sbon o stori dylwyth teg glasurol. Dros y blynyddoedd mae eu sioeau dychmygol, llawn hwyl a sbri, wedi bod yn gyflwyniad arbennig i’r theatr i filoedd o blant. Yn dilyn llwyddiant ysgubol Hansel a Gretel y llynedd mae Katie Elin-Salt yn dychwelyd gyda’i hail sioe Nadolig i blant bach dan 7 oed.

Dydd Llun 11 Tach 2024
11:00