cy

Theatr Sherman: Elen Benfelen

YN GYMRAEG
Gweld yn iaith Saesneg ar Dydd Gwener Tachwedd 18fed am 1.15yp.

Benoren, Benborffor, Benarian, unrhyw beth ond Benfelen!

Mae Elen wedi cael llond bol ar reolau Nain. Mae’r uwd yn ddiflas ac mae rhaid i bawb fod yn benfelen. Y cyfan mae Elen eisiau yw byw yn rhywle lle gall bawb fod yn nhw eu hunain.

Un diwrnod mae hi’n cychwyn ar antur i ymylon y pentref. Tybed pwy fydd hi’n cwrdd ar hyd y ffordd? Ydyn nhw’n gallu helpu Elen i newid rheolau Nain?

Yn dilyn eu cynyrchiadau clodwiw o Yr Hwyaden Fach Hyll a Y Coblynnod a’r Crydd, mae Elen Benfelen gan Theatr y Sherman yn sioe gynnes, ddoniol a hudolus, yn llawn caneuon bachog, chwerthin a set a gwisgoedd hyfryd. Mae’n sioe berffaith i gyflwyno plant i hud y theatr dros y gaeaf.

I blant oed 3-6.

Dydd Gwener 18 Tach 2022
11:00