cy

The Welsh Chamber Orchestra

Y Gerddorfa Siambr Gymreig yn y Neuadd Les Bydd y Gerddorfa Siambr Gymreig yn dathlu ei phen-blwydd yn 35 oed yn 2021, a bydd yn perfformio am y tro cyntaf yn Ystradgynlais fel rhan o’i dathliadau pen-blwydd.

Mae’r gerddorfa yn falch iawn o allu dychwelyd i’r cwr hwn o Gymru, lle y bu am flynyddoedd lawer yn gerddorfa breswyl Dinas Abertawe.

Mae’r rhaglen yn gyfuniad diddorol o hen gerddoriaeth a cherddoriaeth newydd, gyda’r bariton Cymreig rhyngwladol Jeremy Huw Williams yn unawdydd. Bydd y rhaglen yn cynnwys Symffoni Rhif 85 “La Reine” gan Haydn, y 4ydd o’r 6 symffoni Paris a enwyd ar ôl Marie-Antoinette, y “Prélude” o “Le Déluge” gan Saint-Saëns, ac hefyd pedwarawd llinynnol cynnar a llon gan Beethoven, Op. 18 Rhif 4, mewn fersiwn ar gyfer cerddorfa. Yr arweinydd fydd Anthony Hose, Cyfarwyddwyr Artistig a Sylfaenydd y Gerddorfa Siambr Gymreig.

Yn arbennig, bydd y rhaglen yn cynnwys gwaith newydd gan Nicola LeFanu, Triptych, sydd yn osodiad o dair cerdd gan Rowan Williams. Bydd cyfle i glywed cyn-Archesgob Caergaint mewn sgwrs cyn y cyngerdd hefyd.