cy

The Royal Ballet: Manon (Encore)

Mae bale llawn angerdd Kenneth MacMillan yn adrodd hanes Manon, sy’n cael ei rhwygo rhwng ei hawydd am fywyd o ysblander a chyfoeth a’i hymroddiad i’w gwir gariad, Des Grieux. Mae’r addasiad hwn o nofel Abbé Prévost yn arddangos Kenneth MacMillan ar ei orau, ei fewnwelediad craff i seicoleg ddynol a’i feistrolaeth ar goreograffi naratif sy’n cael ei fynegi’n llawn yn neuawdau brwd y pâr canolog.

Amser Rhedeg: 195 muned (gan gynnwys dau ysbaid)

The Royal Ballet: Manon Trailer