cy

Talisk

Mae’r band gwerin o’r Alban Talisk wedi bod yn cyffroi cynulleidfaoedd byw gyda’u setiau tanllyd ers 2015, ac yn ystod yr amser hynny mae’r triawd egniol a dawnus wedi ennill sawl prif wobr am eu sain soniarus; cyfuniad di-dor o gonsertina, ffidil a gitâr.

Mewn blwyddyn sydd wedi mynd â nhw ar draws yr Iwerydd, yn ogystal ag i wyliau a lleoliadau ar draws y DG ac Ewrop, mae Talisk yn ôl yn y Neuadd Les am un noson yn unig, yn dathlu rhyddhau eu hail albwm Beyond.