cy

Superstars of Welsh Wrestlng

Sêr Mwyaf Wreslo Cymru

Dydd Gwener 22 Mawrth, 7pm (Drysau'n agor am 6.30pm)

£11 Oedolion, £9 Plant

Dewch i ymuno â ni am noswaith o sêr, cyfaredd ac anhrefn clatsio cyrff fel y bydd y sioe wrestlo deithiol Americanaidd yn goresgyn y dref am un noswaith yn unig! Dewch i weld prif sêr bywiog y byd wrestlo mewn noson anhygoel o glatsio cyrff yn y sioe ddifyr, wallgof hon o  ddifyrrwch i’r teulu. 

Peidiwch â cholli cyfle i gael tocyn i’r sioe hynod boblogaidd hon a BOD YN BAROD I WNEUD STŴR MAWR!!!