cy

Santa in Love

Ydych chi wedi bod eisiau gwybod cyfrinach erioed? Cyfrinach Nadolig!

Efallai y byddech yn hoffi gwybod o le daw’r dylwythen deg ar ben y goeden Nadolig, neu pam na fyddwch byth yn gweld corrach y Nadolig, neu’r hyn a ddigwyddodd yn union i Frosty, y Dyn Eira?

Neu efallai yr hoffech wybod y gyfrinach fwyaf ohonynt i gyd… yr un am Siôn Corn a’r gyfrinach am yr hyn y mae’n ei garu fwyaf.

Dewch I ymunwch â Siôn Corn a’i ffrindiau yn y sioe gerdd hwyliog hon i’r teulu sy’n llawn gemau, chwerthin a’ch hoff ganeuon Nadolig.

Bydd Siôn Corn ar gael wedi’r sioe i gwrdd â’ch plant bach a chyflwyno anrheg iddynt.
Mae rhaid i chi archebu ymlaen llaw i dderbyn anrheg.

Dydd Sul 10 Rhag 2023
14:30