cy

ROH: Mixed Triple

Dangosir wyneb cyfoes y Royal Ballet mewn gwaith gan dri o goreograffwyr blaenllaw heddiw.

Wheeldon Within the Golden Hour / Cherkaoui World Premiere / Pite Flight Pattern

Mae  Within the Golden Hour  gan Christopher Wheeldon yn seiliedig ar saith o gyplau sy'n gwahanu a chymysgu, i gerddoriaeth gan Vivaldi a Bosso ac wedi'i oleuo gyda lliwiau cyfoethog a awgrymir gan y machlud. Mae  Flight Patter gan Crystal Pite, wedi ei adnewyddu am y tro cyntaf, yn defnyddio ensemble dawns mawr a cherddoriaeth gyfarwydd Górecki o'i Symffony of Sorrowful Songs am adlewyrchiad dwys ac angerddol ynghylch ymfudo. Rhyngddynt, mae gwaith newydd gan Sidi Larbi Cherkaoui, a grëwyd ar The Royal Ballet, yn cael ei berfformiad cyntaf i ddod â'r sioe fodern yn gyfoes