cy

ROH: Don Pasquale

Mae ffefryn yr Opera Brenhinol Bryn Terfel, i’w weld ym mhrif ran y cynhyrchiad newydd hwn o gomedi Donizetti o ddrama ddomestig ar draws dwy genhedlaeth. Mae stori ffraeth dyn canol oed y mae ei wraig ifanc dybiedig yn rhedeg cylchoedd o’i amgylch – gyda’i phwrpas rhamantus ei hun mewn golwg – wedi plesio a synnu cynulleidfaoedd ers amser maith, yn enwedig o ystyried y gerddoriaeth a sgìl penigamp y perfformwyr. Mae cynhyrchiad cyffrous Damiano Michieletto  yn dangos pa mor gyfoes yw’r cymeriadau a pha mor deimladwy yw’r stori o hyd.

Cyd-gynhyrchiad gyda Opéra National de Paris a Teatro Massimo, Palermo.

Cenir mewn Eidaleg gydag isdeitlau Saesneg
Amser y Perfformiad yn Fras: 2 awr 30 munud

Thursday 24 Oct 2019
19:30