cy

Peatbog Faeries

Mae Peatbog Faeries yn ôl ar y lôn ac yn dod i Ystradgynlais am y tro cyntaf!

Ers ffurfio yn 1991, mae’r band, sydd yn hannu o Ynys Skye, Yr Alban wedi teithio’r byd a chael llwyddiant yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Cyn enwebeion ar gyfer wobr ‘Y Band Byw Gorau’ yng Ngwobrau Gwerin BBC Radio 2. Mae eu harddull unigryw a dyfeisgar yn cymysgu jigs traddodiadol â cherddoriaeth jazz, hip hop a reggae gan greu cyfuniad o gerddoriaeth Albanaidd draddodiadol a phŵer cerddoriaeth ddawns Geltaidd fywiog.