cy

Pen-blwydd Poenus Pete

Comedi ddisglair, frathog a beiddgar gan y dramodydd adnabyddus Gary Owen

Mae ’na deulu – Mam, Dad, dau o blant a Cadi y gath.  Mae Dad yn dweud nad yw eisiau unrhyw ffwdan ar ei ben-blwydd a mae Mam yn ei gymryd ar ei air! OND pan mae siom Dad a phŵer drygionus y gath yn dod ynghyd, mae’n achosi anrhefn gyda chanlyniadau digri a doniol tu hwnt.

Mae Theatr Iolo wrth eu bodd yn cyflwyno y sioe hynod o boblogaidd yma unwaith eto sy’n gyfle perffaith i grwpiau o ysgolion gynradd rannu trip hwyliog i’r theatr.

Oedran 6+ | Sioe iaith Cymraeg