cy

Paper Art Workshops | Gweithdai Celfyddydau Papur

Dewch i greu modelau Bwganllyd Annaearol gan ddefnyddo technegau celf papur, adeiladu crefftweithiol, goleuo, a silwetau.
Dan arweiniad yr artist gweledol Rhiannon Morgan a Ffion Nolwenn, gellid arddangos eich gosodweithiau yn ein cyntedd ar y nosweithiau pan berfformir Y Fenyw Mewn Du.

Mae croeso i siaradwyr Cymraeg o bob lefel, a bydd pawb yn cael eu cefnogi i ddefnyddio’r iaith cymaint ag y dymunant.

Yn addas i oedran 14 – oedolion.

Rydym yn cynnal Sesiynau Adrodd Straeon hefyd ar ddyddiadau dethol ym mis Hydref a Thachwedd – Mwy o wybodaeth yma.

Dydd Llun 23 Hyd 2023
19:00
Dydd Llun 30 Hyd 2023
15:00
Dydd Llun 30 Hyd 2023
19:00
Dydd Llun 6 Tach 2023
19:00