cy

NTL: Present Laughter (12A)

Present Laughter
Gan Noël Coward

Mae Matthew Warchus yn cyfarwyddo Andrew Scott ( Sherlock, Fleabag y BBC) yng nghomedi pryfoclyd Noël Coward Present Laughter.

Wrth iddo baratoi i gychwyn ar daith dramor, mae bywyd lliwgar yr actor Garry Essendine mewn perygl o fynd allan o reolaeth. Wedi’i amlyncu gan argyfwng hunaniaeth cynyddol wrth i’w gydberthnasau niferus ac amrywiol gystadlu am ei sylw, mae’r ychydig ddyddiau sy’n weddill gan Garry yn ei gartref yn chwyrlwynt anhrefnus o gariad, rhyw, panig a chwilio’r enaid.

Wedi’i ddangos yn fyw o The Old Vic yn Llundain, mae Present Laughter yn fyfyrdod dryslyd a rhyfeddol o fodern ar enwogrwydd, awydd ac unigrwydd.

Thursday 28 Nov 2019
19:00