cy

NT Live: The Book of Dust – La Belle Sauvage

Wedi’i gosod ddeuddeg mlynedd cyn y drioleg epig His Dark Materials, mae’r addasiad gafaelgar hwn yn ailymweld â byd ffantasi Philip Pullman ble mae dyfroedd yn codi a stormydd yn corddi.

Mae dau berson ifanc a’u cythreuliaid yng nghanol helfa frawychus. Yn eu gofal, mae plentyn bach o’r enw Lyra Belacqua ac mae tynged y dyfodol ynghlwm wrth y plentyn hwn. Wrth i’r dyfroedd godi o’u cwmpas, mae gwrthwynebwyr pwerus yn cynllwynio i feistroli’r Llwch: sef gwaredigaeth i rai, ond ffynhonnell o lygredigaeth anfeidrol i eraill.

Ddeunaw mlynedd ar ôl ei gynhyrchiad arloesol o His Dark Materials yn y National Theatre, mae’r cyfarwyddwr Nicholas Hynter yn dychwelyd i fydysawd cyfochrog Pullman.

Darlledir yn fyw o Theatr London Bridge.

Dydd Iau 17 Chw 2022
19:00