cy

Noisy Holiday

Kid Carpet and the Noisy Animals: Noisy Holiday

 Hanner Tymor

Mae'r Anifeiliaid Swnllyd yn edrych ymlaen at y gwyliau y maent wedi breuddwydio amdanynt ac mae ganddynt rai syniadau gwych ynghylch ble yn y byd y maent am fynd. Y cyfan y mae ar Kid Carpet ei eisiau yw i bob un ohonynt fod gyda'i gilydd ond a fydd yn gallu cadw pawb yn hapus pan na all hyd yn oed eu cael i mewn i’r car?

Mae Noisy Holiday  yn stori wirion a doniol am fynd ar wyliau. Byddwch yn barod am bebyll yn hedfan, eirth yn plymio, moron enfawr ac anthemau Ibiza. Mae’n llawn gwiriondeb a drygioni i'r teulu cyfan. Mae'r sioe fywiog hon yn cynnwys comedi, pypedau, animeiddiad byw a thraciau newydd gan Kid Carpet. 

Mae'r sioe fywiog hon yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth fyw, theatr, comedi, pypedau ac animeiddiad.

Tocynnau £6