cy

Llygoden yr Eira

Sioe i’r teulu yn iaeth Gymraeg

Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo yn cyflwyno

LLYGODEN YR EIRA

Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company

Mae’r gaeaf wedi cyrraedd ac mae’r eira yn garped ar lawr y goedwig. Gan wisgo’n gynnes, rhuthra blentyn allan i chwarae yn y byd newydd disglair.

Ond beth sy’n cuddio’n dawel dan yr eira? Llygoden fach yn cysgu’n sownd. Gan lithro, rolio a chwerthin, mae’r ddau ffrind newydd yn ymgolli gyda’i gilydd yn y byd rhyfeddol hwn.

Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â ni ar antur yn y goedwig hudol. Dyma stori aeafol swynol i blant bach, yn llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae.

Theatr Genedlaethol Cymru and Theatr Iolo present

LLYGODEN YR EIRA

Based on an original production Snow Mouse by the egg and Travelling Light Theatre Company

Winter has arrived and the woods are covered white. A child wraps up warm and runs outside to play in a sparkling new world.

But what’s hiding under the snow? A little mouse, fast asleep. Sliding, tumbling and laughing, the two new friends explore the winter wonderland together.

Come and keep warm in the winter freeze and join us on an adventure in a magical forest. Filled with play, puppetry and music, this is an enchanting winter’s tale for the very young.