cy

Justin Adams and Mauro Durante

Daw dau bencerddor o gefndiroedd gwahanol iawn at ei gilydd mewn deuawd grymus a chywrain gwobrwyedig, wedi’u huno gan ddiddordeb brwd mewn rhythmau perlewyg hynafol a’u rôl gyffredin mewn traddodiadau cerddorol sydd fel arall yn hollol wahanol.

Yn ystod gyrfa ryfeddol y gitarydd, lleisydd, cynhyrchydd a chyfansoddwr Justin Adams, mae wedi symud o ôl-pync i hen gerddoriaeth y blues, cerddoriaeth Arabia ac Affrica, ac wedi cydweithio â Jah Wobble, Tinariwen a Robert Plant. Mae’r lleisydd, y feiolinydd a’r offerynnwr taro Mauro Durante yn fwyaf adnabyddus fel arweinydd y band syfrdanol Canzoniere Grecanico Salentino a’i waith gyda Ludovico Einaudi, ac mae’n arbenigwr mewn taranta a phizzica (cerddoriaeth werin wefreiddiol de’r Eidal).

Dydd Sul 3 Tach 2024
20:00