cy

HOOF!

Theatr Iolo a Kitsch & Sync yn cyflwyno

HOOF!

Sioe awyr agored hudol i deuluoedd

Mae tri charw bach yn dod ar draws rhywbeth annisgwyl pan drawan nhw ar hen theatr anghyfannedd yn y goedwig. Mae’r tri sosi’n snwfflian o gwmpas eu darganfyddiad newydd a buan yn eu cael eu hunain yn y goleuadau mawr ac ar lwyfan am y tro cynta un! Fydd tapio carnau’r ffrindiau’n ddigon i roi bywyd o’r newydd i’r hen theatr angof? Ynte gaiff y goleuadau’u diffodd am byth?

Dewch at Theatr Iolo dros yr haf a ninnau’n gweddnewid mannau awyr agored yn llwyfannau hudol â’n theatr deithiol. Bydd HOOF! yn gyfrwng croesawu cynulleidfaoedd yn eu holau dow-dow i ddigwyddiadau theatr fyw, yn llonni’ch cymuned leol.

Canllaw Oedran: Addas i’r teulu i gyd