cy

Gŵyl Gymraeg Ystradgynlais

Gŵyl Gymraeg Ystradgynlais: Swyno’r Sêr

 

Mike Doyle mewn Cyngerdd – Dydd Mercher 13 Chwefror 7.30pm

Mewn Iaith Saesneg

Noson o gomedi a chân yng nghwmni Mike Doyle, a gyrhaeddodd rownd derfynol Opportunity Knocks BBC1 a seren pantomeim blynyddol Theatr Newydd Caerdydd. Mae'r seren ryngwladol enwog wedi cymryd amser i ffwrdd oddi wrth ei fordeithiau ar draws y byd i ddiddanu pobl Ystradgynlais – peidiwch â cholli allan!

 

Noson Cabaret – Dydd Gwener 15 Chwefror, 7pm

Noson o adloniant gan sêr amlycaf Cymru, yn cynnwys Toni Caroll, Caryl Parry Jones, Elin Fflur, Dylan Cernyw a Ieuan 'Yr Iodlwr' Jones. Dewch â bwyd ar gyfer eich bwrdd am noson i'w chofio!

 

Gala’r Sioeau Cerdd – Dydd Sadwrn 16 Chwefror, 7pm

Noson o adloniant pur gyda chaneuon o rai o hoff sioeau cerdd y West End. Gyda Shân Cothi, Côrdydd, Sean Lewis, Betsan Powys a mwy, rydych chi'n sicr o gael noson i'w gofio!

Tocynnau: £15 y sioe / £40 am docyn i'r Ŵyl gyfan – Mwynhewch wythnos o adloniant o'r radd flaenaf gyda thocyn gŵyl fydd yn eich galluogi i fynychu'r tri chyngerdd am bris  gostyngol.

Festival Pass – Please select the Festival Pass option for each individual event. Your discount will be applied at Check Out.