cy

Grav

Grav: Torch Theatre

Ysgrifennwyd gan Owen Thomas | Cyfarwyddwyd gan Peter Doran | Gyda Gareth J Bale

Mae Gareth J Bale yn cymryd rôl 'Grav' yn y sioe un-dyn hynod hon sy'n archwilio bywyd un o feibion anwylaf Cymru, Ray Gravell. Ym mis Hydref 2007, bu farw Ray Gravell, dyn a oedd i lawer yn ymgorfforiad o’r syniad o Gymreictod, ar ôl cymhlethdodau oedd yn deillio o fod â diabetes. Roedd yn 56 mlwydd oed.

Yn adnabyddus i filiynau am ei gampau chwedlonol ar y cae rygbi, roedd ac y mae 'Grav' yn gymaint mwy na hynny. Roedd yn actor, eicon diwylliannol, tad, gŵr, dyn gyda bywyd llawn o straeon sy'n haeddu cael eu clywed unwaith eto.

P'un a ydych chi'n gefnogwr Rygbi ai peidio, dim ond y galon galetaf fyddai'n methu â mwynhau'r cynhyrchiad hwn …

 

Gwobrau

Enillydd Gwobr Laurel – Gŵyl Cyrion Caeredin, 2015

Y Cynhyrchiad Gorau – Gwobrau Theatr Cymru, 2016

“…fitting tribute to the rugby legend… Writer Owen Thomas has penned a beautifully lyrical script” The Western Mail

“Gareth Bale’s performance is brilliant, and he holds the audience right up until the last word.” Buzz Magazine

 

Ffoto – Tony Edenden. © G.H | Trwy garedigrwydd Sporting-Heroes.net

Tocynnau: £ 13 / £ 11