cy

Fow

Cynhyrchiadau Deaf & Fabulous a Theatr Taking Flight yn cyflwyno

Fow

Cyd-gynhyrchiad gydag Y Neuadd Les Ystradgynlais a Theatrau Sir Gâr.
Sgwennwyd gan Alun Saunders. Wedi’i seilio ar syniad gan Stephanie Back. Cyfarwyddwyd gan Elise Davison.

Drama newydd sbon wedi’i pherffio’n fyw dros Zoom.

Mae Lissa’n amddiffynol, yn fyddar ac yn methu yn y brifysgol – y peth dwetha mae hi angen yw i gwympo mewn cariad.

Bachan difalais o Bontardawe gyda breuddwyd roc a rôl yw Siôn, dros ei ben a’i glustiau mewn cariad ac ar fîn gweld ei galon yn ddeilchion.

A Josh… Wel ma’ Josh jyst yn benderfynol o guro’r end of level Boss.

Yn llawn hiwmor, gonestrwydd a chwalfa gyfathrebu, mae Fow yn gofyn sut mae cwympo mewn cariad heb i ni glywed ein gilydd, gan ddarganfod fod wastod modd o oresgyn ‘mond i ti geisio.

Stori gariad twym-galon wedi’i rhannu arlein mewn amryw iaith, gan gynnwys BSL, Cymraeg a Saesneg.

Yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd 14+ oed, mae Fow yn cynnwys capsiynau.

Rydym yn awgrymu £5 am bris tocyn ar gyfer y sioe hon, ond mae croeso i chi roi unrhyw swm sy’n briodol yn eich barn chi. Nodwch y swm rydych yn ei ddymuno yn y blwch er mwyn mynd ymlaen. Diolch am eich cefnogaeth.

Os oes angen disgrifiad sain arnoch, e-bostiwch ni boxoffice@thewelfare.co.uk ac fe wnawn eich helpu gyda’ch archebiad.

Sesiynau Holi ac Ateb AM DDIM i ddilyn y sioe ar y diwrnodau canlynol: Dydd Iau 29 Ebrill a Dydd Mawrth 4 Mai

FOW (diffiniad): patrwm gwefusau yn BSL a ddefnyddir yr un pryd ag arwydd sy’n golygu methiant mewn cyfathrebiad /methiant i ddeall. Nid oes cyfieithiad uniongyrchol Cymraeg na Saesneg; efallai taw’r peth agosaf ato fyddai ‘Aeth hynny’n syth dros fy mhen i!’ Os nad ydych chi’n deall BSL, Cymraeg na Saesneg, fe fydd darnau o’r sioe ei hun yn ‘FOW’ ichi. Nid camgymeriad technegol mo hyn – dyma’n union y profiad yr ydyn ni am ichi ei gael o’r perfformiad. Ond os yw’n well gennych chi gael y sicrwydd a roddir gan is-deitlau Saesneg trwy gydol y perfformiad, mae fersiwn arall ag is-deitlau llawn yn Saesneg ar gael gyda ni i ddeiliaid tocyn. Yn y fersiwn wreiddiol, bydd yr is-deitlau yn yr un iaith â’r deialog.

Thursday 29 Apr 2021
19:00
Friday 30 Apr 2021
20:30
Sunday 2 May 2021
14:00
Sunday 2 May 2021
20:30
Tuesday 4 May 2021
19:00
Wednesday 5 May 2021
20:30