cy

Flossy & Boo: Bramble & Warren – The Emporium of Delight

“Argyfwng! Argyfwng! Dyma fi’n dod!” Mae llythyr pwysig wedi cyrraedd ac mae ymweliad mawreddog ar fin digwydd ac rydych chi i gyd wedi’ch gwahodd. Croeso i Bramble and Warren: The Emporium of Delight.

Dewch i mewn i wireddu’ch holl freuddwydion. Dewch o hyd i ddarganfyddiadau o’r newydd ac archwiliwch holl ryfeddodau yr ‘Emporium of Delight’. Dyma syniad dau unigolyn enwog sydd wedi teithio ar draws y byd, Dr Bramble a Dr Warren.

Cadwch lygad allan am ddeinosoriaid, dodos a dreigiau. Mynnwch baned o de yn lolfa enwog y glöyn byw troellog. Darganfyddwch ddeunyddiau ffabrig newydd o’r Dwyrain ac esgidiau o Wlad Aglet.

Wrth gyhoeddi’r ymweliad mawreddog, mae Bramble a Warren wedi mynd i’r eithaf i sicrhau bod pawb sy’n ymweld â’r ‘Emporium’ yn cael eu syfrdanu. Peidiwch â chamu i mewn i ystafell olaf Coridor y Gorllewin nes i chi gael caniatâd…

Ymunwch â Flossy a Boo am achlysur llawn straeon yn yr ‘Emporium of Delight’, heb i chi orfod gadael eich cartref chi. Dyma antur ar-lein sy’n berffaith i bob aelod o’r teulu.

Sicrhewch fod eich gwahoddiadau’n barod! Pwy a ŵyr beth sydd ar y gweill!

Dewiswch UN tocyn i bob dyfais. Bydd y ddolen i’r sioe yn cael ei hanfon awr cyn y sioe. Ar ol i chi archebu’ch tocyn, gallwch wylio’r sioe unrhyw bryd o Ddydd Iau 18fed Chwefror am 2yp tan Dydd Sul 21ain. E-bostiwch boxoffice@thewelfare.co.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau.