cy

Dirty Protest present: My Mix(ed) Up Tape

My Mix(ed up) Tape – drama newydd wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio gan Katie Payne, gyda set DJ byw gan Glade Marie.

Mae Phoebe yn cael ei gorfodi i fynd i briodas ei chyfnither Caroline nôl adref ym Mhontypridd. PAM? Mae yna bobl y byddai’n well ganddi beidio’u gweld. Teulu a ffrindiau o’i phlentyndod, hyd yn oed Jamie Richards a lyfodd ei gwddf unwaith. Wi’n gwybod. Pwy sy’n gwneud y fath beth?

Trwy gerddoriaeth y briodas daw’r hen wynebau cyfarwydd i’r amlwg, gan gynnwys rhai y bydd Phoebe yn gwneud ei gorau i beidio rholio ei llygaid atyn nhw, megis ‘Dai One Shoe’ a ‘Leather Bag Face Linda’. Fodd bynnag, mae’r daith yma adref yn teimlo’n wahanol. Fydd modd i Phoebe weithio mas sut i oroesi’r noson cyn i’r cyfan ddod yn ormod?

Dewch ar noson mas wyllt yng Nghymoedd De Cymru. Wedi’i pherfformio gyda DJ byw, bydd y ddrama gomedi newydd yma ynglŷn â gadael a dychwelyd i’ch tref enedigol yn gwneud i chi chwerthin, crio a dawnsio yn eich sedd.

Rhybuddion Cynnwys:
Iaith gref a rhywiol; cyfeiriadau at ryw, bwlio, trais corfforol, cam-drin/trais yn y cartref, erthyliad

Dydd Llun 24 Hyd 2022
19:30