cy

Billy Connolly: The Sex Life of Bandages (18)

Galwyd Billy Connolly yn gomedïwr mwyaf dylanwadol erioed y DU. Daw’r Albanwr anhygoel i’r sgrîn yn y sioe wych hon o’i daith olaf. Recordiwyd y rhan hon o’r daith pan oedd yn Awstralia yn ystod 2015, ac mae’n siwrnai ddigon gwyllt yn llawn o hanesion gwarthus a sylwadau craff am y pethau afresymol y deuwn ar eu traws bob dydd.

Teyrnged sgrim fawr i ddigrifwr eiconig y mae ei arabedd llym a’i ddull anarchaidd o adrodd stori yr un mor is ddifyr ag erioed.